The Raw Chocolate

The Raw Chocolate

6 產品

  The Raw Chocolate 為了為客人帶來好心情,一直別出心裁 。The Raw Chocolate 的朱古力使用曬乾和未經加熱的可可豆製造,儘量不作加工,務求令種植者得到最公平的回報。

  6 產品
  薄荷味原生朱古力(38克)
  The Raw Chocolate
  $48.00
  純黑原生朱古力(38克)
  The Raw Chocolate
  $48.00
  鹽味香草榛子原生朱古力(38克)
  The Raw Chocolate
  $48.00
  咖啡味原生朱古力(38克)
  The Raw Chocolate
  $48.00
  香草味原生朱古力(38克)
  The Raw Chocolate
  $48.00
  椰子味原生滑朱古力(38克)
  The Raw Chocolate
  $48.00
  最近查看